ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k Zákonu č. 190/2003 Z. z.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k Zákonu č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje druhy a kategórie strelných zbraní a streliva, podmienky nadobúdania vlastníctva, držania, nosenia a používania zbraní a streliva, práva a povinnosti držiteľov zbraní a streliva, podmienky na vývoz, dovoz a prevoz zbraní a streliva, podmienky zriaďovania a prevádzkovania strelníc, podmienky vystavovania zbraní a streliva, upravuje prevádzkovanie informačných systémov na úseku zbraní a streliva, výkon dozoru nad dodržiavaním tohto zákona a ustanovuje sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.


Dokumenty na stiahnutie súvisiace so zákonom o strelných zbraniach a strelive

Stanovy SPK k 22.06.2013

Zmena a doplnenie Stanov SPK

Na zasadnutí snemu SPK dňa 22.06.2013 boli v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) Stanov SPK uznesením č. 7/2013 zmenené a doplnené Stanovy SPK takto:

Attachments:
Download this file (Stanovy SPK_sn~.docx)Stanovy SPK_sn~.docx[zmeny a doplnenia]38 kB
Download this file (StanovyUZ-SPK_~.docx)StanovyUZ-SPK_~.docx[úplné znenie z 22.06.2013]42 kB
Download this file (Príloha č. 1 et~.doc)Príloha č. 1 et~.doc[príloha č.1 etický kódex, konečné znenie]73 kB
Download this file (Príloha č. 2 po~.doc)Príloha č. 2 po~.doc[príloha č.2 poľovnícky poriadok, konečné znenie]96 kB
Download this file (Príloha č.3 St~.docx)Príloha č.3 St~.docx[príloha č.3 stanovy SPK k 22.06.2013]995 kB

Skúšobné poriadky SPK platné od 3.5.2013

               

Attachments:
Download this file (Skúšobný poriadok pre skúšky duričov_3_5_2013.pdf)Skúšobný poriad~.pdf[Skúšobný poriadok pre skúšky duričov]502 kB
Download this file (Skúšobný poriadok pre skúšky farbiarov_3_5_2013.pdf)Skúšobný poriad~.pdf[Skúšobný poriadok pre skúšky farbiarov]541 kB
Download this file (Skúšobný poriadok pre skúšky MP a retrívrov_3_5_2013.pdf)Skúšobný poriad~.pdf[Skúšobný poriadok pre skúšky MP a retrívrov]785 kB
Download this file (Skúšobný poriadok pre skúšky v brlohárení_3_5_2013.pdf)Skúšobný poriad~.pdf[Skúšobný poriadok pre skúšky v brlohárení]304 kB
Download this file (Poriadok_pre_men_rozhodcov_2017-04-28.pdf)Poriadok_pre_men_rozhodcov_2017-04-28.pdf[Poriadok pre vymenovanie rozhodcov pre skúšky z výkonu poľovných psov (akt. 28.4.2017)]678 kB
Download this file (Všeobecné zásady pre skúšky PUP 3_5_2013.pdf)Všeobecné zásad~.pdf[Všeobecné zásady pre skúšky PUP]383 kB
Download this file (Skúšobný poriad~.pdf)Skúšobný poriad~.pdf[Skúšobný poriadok pre skúšky stavačov]686 kB
Download this file (Metodický pokyn SPK o kontrole skúšok PUP.pdf)Metodický pokyn SPK o kontrole skúšok PUP.pdf[Metodický pokyn o kontrole skúšok]272 kB
Download this file (DOTCAKVY.pdf)DOTCAKVY.pdf[Dotazník čakateľa na rozhodcu pre posudzovanie skúšok PUP]106 kB

Zoznam kynologickych rozhodcov

            

Attachments:
Download this file (Rozhodcovia_2018.xlsx)Rozhodcovia_2018.xlsx[zoznam rozhodcov, akt 10.09.2018]88 kB

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z.

 

Attachments:
Download this file (Úplné znenie zákona.pdf)Úplné znenie zák~.pdf[Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľ. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z.]394 kB
Download this file (Úplné znenie zákona_rev.doc)Úplné znenie zák~.doc[úplné znenie, formát doc+revízia]421 kB
Download this file (13-z115.pdf)13-z115.pdf[115 ZÁKON z 30. apríla 2013]62 kB
Download this file ([Prilohy123]200~.pdf)[Prilohy123]200~.pdf[príloha č.1,2,3 k zákonu č. 274/2009 Z. z.]50 kB
Download this file (13-z489.pdf)13-z489.pdf[489 vyhláška zo 16. decembra 2013]1754 kB
Download this file (vyhláška.pdf)vyhláška.pdf[344 / 2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve (v znení č. 227/2010 Z. z., 125/2012 Z. z., 489/2013 Z. z.)]340 kB
Download this file (priloha 08.pdf)priloha 08.pdf[príloha č. 08]161 kB
Download this file (priloha 10.pdf)priloha 10.pdf[príloha č. 10]187 kB
Download this file (priloha 11a.pdf)priloha 11a.pdf[príloha č. 11a]30 kB
Download this file (priloha 11b.pdf)priloha 11b.pdf[príloha č. 11b]33 kB
Download this file (priloha 12.pdf)priloha 12.pdf[príloha č. 12]38 kB
Download this file (priloha 14.pdf)priloha 14.pdf[príloha č. 14]104 kB
Download this file (priloha 15.pdf)priloha 15.pdf[príloha č. 15]213 kB
Download this file (priloha 16.pdf)priloha 16.pdf[príloha č. 16]142 kB
Download this file (priloha 25.pdf)priloha 25.pdf[príloha č. 25]131 kB
Download this file (priloha 28.pdf)priloha 28.pdf[príloha č. 28]132 kB
Download this file (priloha 29a.pdf)priloha 29a.pdf[príloha č. 29a]149 kB
Download this file (priloha 29b.pdf)priloha 29b.pdf[príloha č. 29b]113 kB
Download this file (priloha 29c.pdf)priloha 29c.pdf[príloha č. 29c]100 kB
Download this file (priloha 30.pdf)priloha 30.pdf[príloha č. 30]131 kB
Download this file (priloha 31a.pdf)priloha 31a.pdf[príloha č. 31a]136 kB
Download this file (priloha 31b.pdf)priloha 31b.pdf[príloha č. 31b]113 kB
Download this file (priloha 31c.pdf)priloha 31c.pdf[príloha č. 31c]100 kB
Download this file (priloha 32.pdf)priloha 32.pdf[príloha č. 32]131 kB
Download this file (priloha 33a.pdf)priloha 33a.pdf[príloha č. 33a]166 kB
Download this file (priloha 33b.pdf)priloha 33b.pdf[príloha č. 33b]165 kB
Download this file (priloha 34.pdf)priloha 34.pdf[príloha č. 34]815 kB
Download this file (priloha 36.pdf)priloha 36.pdf[príloha č. 36]98 kB
Download this file (priloha 37.pdf)priloha 37.pdf[príloha č. 37]29 kB
Download this file (Vzorec 01.pdf)Vzorec 01.pdf[vzorec č 01]41 kB
Download this file (Vzorec 02.pdf)Vzorec 02.pdf[vzorec č 02]44 kB
Download this file (obrazok 24.pdf)obrazok 24.pdf[obr. 24]147 kB
Download this file (obrazok 25.pdf)obrazok 25.pdf[obr. 25]136 kB
Download this file (Vyhláška 344_2009.docx)Vyhláška 344_2009.docx[Vyhláška 344 / 2009 Z. z. MPSR ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve (v znení č. 227/2010 Z. z., 125/2012 Z. z., 489/2013 Z. z.)]99 kB
Download this file (priloha3.doc)priloha3.doc[príloha č. 03]104 kB
Download this file (priloha5.doc)priloha5.doc[príloha č. 05]68 kB
Download this file (priloha8.xls)priloha8.xls[príloha č. 08]72 kB
Download this file (priloha8.xlsx)priloha8.xlsx[príloha č. 08]34 kB
Download this file (priloha10.xls)priloha10.xls[príloha č. 10]54 kB
Download this file (Príloha34.docx)Príloha34.docx[príloha č. 34]116 kB
Download this file (priloha34 - A1.docx)priloha34 - A1.docx[príloha č. 34a1]25 kB
Download this file (priloha34 - A2.docx)priloha34 - A2.docx[príloha č. 34a2]29 kB
Download this file (priloha35.doc)priloha35.doc[príloha č. 35]39 kB
Download this file (priloha35a.doc)priloha35a.doc[príloha č. 35a]195 kB
Download this file (priloha35b.doc)priloha35b.doc[príloha č. 35b]37 kB
Download this file (vlastnymat.doc)vlastnymat.doc[zmeny]148 kB

Smernica SPK o zriadení fondu pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva

Článok 1
 
Vznik, tvorba a účel fondu
 
1. Fond pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva (ďalej len FRZP) zriaďuje Slovenská poľovnícka komora (ďalej len SPK) v súlade s § 42, ods. 2) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), zo zdrojov podľa § 4, bod.2, písm. e) Stanov SPK ako účelový fond na centrálnej a regionálnych úrovniach. Prostriedky z tohto fondu sa môžu použiť len na účely stanovené v tejto smernici.
Attachments:
Download this file (Smernica o FRaZP_SPK.pdf)Smernica o FRaZ~.pdf[smernica, formát .pdf]65 kB
Download this file (FRZP_23_5_2014_usmernenie.pdf)FRZP_23_5_2014_usmernenie.pdf[Usmernenie k pravidlám čerpania finančných prostriedkov z FRZP]88 kB

Čítať ďalej...

Zmena Stanov SPK schválená snemom SPK dňa 10.11.2012

Na zasadnutí snemu SPK 10.11.2012 boli v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) Stanov SPK uznesením č. 3/2012 v záujme zabezpečenia vykonateľnosti disciplinárnych orgánov SPK zmenené a doplnené Stanovy SPK.

Attachments:
Download this file (Stanovy SPK_snem_10112012_upr12112012_uplne_znenie.doc)Stanovy SPK_sne~.doc[úplné znenie Stanov SPK k 12.11.2012]155 kB
Download this file (Stanovy SPK_snem_10112012_zmeny_a_doplnenia.doc)Stanovy SPK_sne~.doc[zmeny a doplnenie]64 kB

Zmluva o užívaní poľovného revíru

uzatvorená v zmysle § 13 a nasl. zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve

Attachments:
Download this file (zmluva_o_uzivani_PR_0604_2010.doc)zmluva_o_uzivan~.doc[zmluva o užívaní poľovného revíru]50 kB
Download this file (dodatok_k_zmluve_o_uzivani_PR_1001_2012.doc)dodatok_k_zmluv~.doc[dodatok k zmluve o užívaní poľovného revíru]40 kB
Download this file (skody_www.doc)skody_www.doc[Oznámenie a poskytnutie návrhu zmluvy.]245 kB
Download this file (Zmluva - min  škôd na poľ poz .doc)Zmluva - min škôd na poľ poz .doc[Návrh zmluvy pre poľnohospodárske pozemky ]59 kB
Download this file (Zmluva - minim  škôd na lesn poz .doc)Zmluva - minim škôd na lesn poz .doc[Návrh zmluvy pre lesné pozemky]57 kB

Smernica o organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb členmi SPK

Slovenská poľovnícka komora má podľa zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z., § 42 písm. e) povinnosť organizovať kontrolné streľby pre členov SPK.  

Attachments:
Download this file (KS_smernica_SPK_snem.doc)KS_smernica_SPK~.doc[Smernica o organizovaní a vykonávaní KS]49 kB

Čítať ďalej...

Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek SPK

Táto Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek Slovenskej poľovníckej komory nadobudla účinnosť dňom schválenia snemom SPK 11.06.2011.

Attachments:
Download this file (Smernica pre kontrolnu cinnost DR - po uprave na sneme v MI.pdf)Smernica pre ko~.pdf[Smernica pre kontrolnú činnosť DR]274 kB

Čítať ďalej...

Organizačný a rokovací poriadok SPK

schválený ustanovujúcim snemom Slovenskej poľovníckej komory dňa 23. januára 2010

Attachments:
Download this file (Organizačný a rokovací poriadok_konečné znenie.doc)Organizačný a r~.doc[Organizačný a rokovací poriadok konečné znenie]89 kB

Čítať ďalej...

Pravidlá rozpočtu a nakladania s majetkom SPK

§ 1

Úvodné ustanovenia

1.       Slovenská poľovnícka komora (ďalej len „SPK“) je podľa § 41 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve, právnickou osobou. SPK plní úlohy podľa § 42 zákona a zabezpečuje ich financovanie.

 

V nadväznosti na citovaný zákon o poľovníctve sa činnosť SPK, ako aj  práva a povinnosti jej členov, riadia Stanovami SPK.

 

2.       Majetok SPK spravuje Kancelária SPK, ktorú riadi riaditeľ K SPK. Za svoju činnosť zodpovedá prezidentovi, dvom viceprezidentom a prezídiu SPK. 

 

3.       Hospodárenie SPK sa riadi § 4 Stanov SPK a týmito - Rozpočtovými pravidlami. Tieto Rozpočtové pravidlá sú záväzným interným manuálom pre pracovníkov a funkcionárov SPK. Tieto Rozpočtové pravidlá predkladá a mení Kancelária SPK a schvaľuje Prezídium SPK.

 

4.       Úlohou týchto Rozpočtových pravidiel je riadenie rozpočtového procesu podľa vopred jasných a ustálených pravidiel – najmä proces tvorby rozpočtu, čerpania rozpočtu, právomoc a zodpovednosť pri vynakladaní finančných prostriedkov rozpočtu SPK.

 

§ 2

Pravidlá tvorby rozpočtu

1.       Rozpočtovým obdobím je kalendárny rok. Rozpočet K SPK schvaľuje Prezídium SPK a Snem SPK. Rozpočet SPK má nákladovú časť a výnosovú časť, ktoré sú členené na jednotlivé kapitoly. Názvy a počet kapitol rozpočtu nadväzuje na aktuálnu organizačnú štruktúru a aktivity SPK. 

 

2.       Kancelária SPK zostavuje rozpočet K SPZ na základe výsledkov hospodárenia za predchádzajúci rok. Podklady pre zostavenie rozpočtu včas predkladajú jednotliví odborní pracovníci a funkcionári, podľa pokynov  riaditeľa kancelárie SPK.   

 

3.       Každá odborná komisia si zostaví vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet, kde uvedie výšku nákladov a výšku výnosov, ako aj ich podrobnú štruktúru. Komisie, ktoré nemajú externé výnosy (príjmy) zo svoje činnosti, sú financované z vlastných zdrojov K SPK.

 

§ 3

Pravidlá čerpania rozpočtu

1.       Ročný rozpočet sa čerpá priebežne počas roka, a to podľa potrieb jednotlivých subjektov, ktoré sú adresátom predmetnej kapitoly rozpočtu, s prihliadnutím na stav peňažných prostriedkov na predmetnom bankovom účte (cash).

 

2.       Účtovné doklady preukazujúce čerpanie rozpočtu, schvaľuje a podpisuje riaditeľ K SPK  alebo zodpovedná osoba podľa Stanov SPK, podľa podpisových oprávnení.  

 

3.       Zodpovedné osoby za jednotlivé kapitoly rozpočtu, si môžu dohodnúť presun nákladov alebo výnosov medzi kapitolami rozpočtu, a to s vedomím a súhlasom  Prezídia SPK.

 

4.       Priebežné vyhodnocovanie rozpočtu SPK vykonáva Kancelária SPK a predkladá ho kompetentným orgánom Prezídiu SPK a Snemu SPK. 

 

§ 4

Sankcie za nedodržanie Rozpočtových pravidiel

1.       Za nedodržanie týchto Rozpočtových pravidiel sa považuje akékoľvek vážne narušenie procesu tvorby rozpočtu, prekročenie právomoci pri jeho čerpaní, a najmä prekročenie rozpočtu.

 

2.       Za prekročenie rozpočtu zodpovedá ten, kto má právomoc na jeho čerpanie. Prekročenie rozpočtu sa bude postihovať tak, že sa bude krátiť rozpočet nasledujúceho roka. Za prekročenie rozpočtu sa nepovažuje stav:

a)  keď je prekročenie rozpočtu v jednej kapitole nahradené šetrením v rozpočte v druhej kapitole, ale s vedomím a súhlasom zodpovednej osoby za druhú kapitolu,

b)   keď je prekročenie do konca roku finančne vyrovnané z externého prostredia mimo SPK (napr. získaním daru, príjmom z reklamy, dotáciou, subvenciou, prípadne z rozpočtu MP SR). 

 

§ 5

Záverečné ustanovenia

1.       Dodržiavanie týchto rozpočtových pravidiel sleduje priebežne Kancelária SPK. Týmto nie je dotknutá kontrolná právomoc Dozornej rady SPK.

 

2.       Nedodržanie rozpočtovej disciplíny sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny zamestnancov alebo funkcionárov SPK, ktoré sa postihuje podľa Zákonníka práce alebo týchto Rozpočtových pravidiel.  

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo novelizáciu vyhlášky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo zmenu a doplnenie vyhlášky č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve. Materiál vyhlášky priložený.

Attachments:
Download this file (vlastnymat.rtf)vlastnymat.rtf[aktualizovaná vyhláška]1097 kB

Disciplinárny poriadok SPK

scvhálený snemom SPK 11.6.2011 a MPaRV SR 29.9.2011 pod č. 3876/2011-720 účinný od 1.10.2011

+ Zmena disciplinárneho poriadku SPK. z 16.12.2013 platné od 01.01.2014

+ Novela zo dna 1.5.2017

Attachments:
Download this file (DP_SPK_po_sneme_11062011_schvaleny_MPSR_29092011.doc)DP_SPK_po_sneme~.doc[Disciplinárny poriadok]103 kB
Download this file (DP_SPK_1_1_2014.docx)DP_SPK_1_1_2014.docx[DP platný od 1.1.2014]40 kB
Download this file (DP_SPK_1_1_2014_rev.doc)DP_SPK_1_1_2014_rev.doc[DP platný od 1.1.2014 s revíziou]106 kB
Download this file (9 Kratka novelaDP SPK.docx)9 Kratka novelaDP SPK.docx[Krátka novela DP SPK 1.5.2017]25 kB

Nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z.

Nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z. ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej

Attachments:
Download this file (Nariadenie vlady SR c.352 2009.pdf)Nariadenie vlad~.pdf[Nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z.]110 kB

Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 16. júna 2009

Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 16. júna 2009

Attachments:
Download this file (Zakon 274 2009 o polovnictve.pdf)Zakon 274 2009 ~.pdf[Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov]275 kB
Download this file (Vyhlaska MP SR c. 344 2009.pdf)Vyhlaska MP SR ~.pdf[Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z.]5002 kB
Download this file (Vyhlaska MP SR c. 227 2010.pdf)Vyhlaska MP SR ~.pdf[Vyhláška MP SR č. 227/2010 Z.z.]842 kB

Súvisiace zákony

Attachments:
Download this file (Zakon_c.326_2005_o_lesoch.pdf)Zakon_c.326_200~.pdf[Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch]280 kB
Download this file (Zakon_c.39_2007o_veterinarnej_starostlivosti.pdf)Zakon_c.39_2007~.pdf[Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti]466 kB
Download this file (Zakon_c.543_2002_o_ochrane_prirody_a_krajiny.pdf)Zakon_c.543_200~.pdf[Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny]903 kB
Download this file (Zakon_c.190_2003o_zbraniach_a_strelive.pdf)Zakon_c.190_200~.pdf[Zákon č. 190/2003 Z.z. o zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov]473 kB
Download this file (VyhlaskaMVc.555_2003.pdf)VyhlaskaMVc.555~.pdf[Vyhláška MV SR č. 555/2003 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z.z. o zbraniach a strelive]90 kB
Nachádzate sa tu: Home Predpisy