Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z.

 

Attachments:
Download this file (Úplné znenie zákona.pdf)Úplné znenie zák~.pdf[Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľ. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z.]394 kB
Download this file (Úplné znenie zákona_rev.doc)Úplné znenie zák~.doc[úplné znenie, formát doc+revízia]421 kB
Download this file (13-z115.pdf)13-z115.pdf[115 ZÁKON z 30. apríla 2013]62 kB
Download this file ([Prilohy123]200~.pdf)[Prilohy123]200~.pdf[príloha č.1,2,3 k zákonu č. 274/2009 Z. z.]50 kB
Download this file (13-z489.pdf)13-z489.pdf[489 vyhláška zo 16. decembra 2013]1754 kB
Download this file (vyhláška.pdf)vyhláška.pdf[344 / 2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve (v znení č. 227/2010 Z. z., 125/2012 Z. z., 489/2013 Z. z.)]340 kB
Download this file (priloha 08.pdf)priloha 08.pdf[príloha č. 08]161 kB
Download this file (priloha 10.pdf)priloha 10.pdf[príloha č. 10]187 kB
Download this file (priloha 11a.pdf)priloha 11a.pdf[príloha č. 11a]30 kB
Download this file (priloha 11b.pdf)priloha 11b.pdf[príloha č. 11b]33 kB
Download this file (priloha 12.pdf)priloha 12.pdf[príloha č. 12]38 kB
Download this file (priloha 14.pdf)priloha 14.pdf[príloha č. 14]104 kB
Download this file (priloha 15.pdf)priloha 15.pdf[príloha č. 15]213 kB
Download this file (priloha 16.pdf)priloha 16.pdf[príloha č. 16]142 kB
Download this file (priloha 25.pdf)priloha 25.pdf[príloha č. 25]131 kB
Download this file (priloha 28.pdf)priloha 28.pdf[príloha č. 28]132 kB
Download this file (priloha 29a.pdf)priloha 29a.pdf[príloha č. 29a]149 kB
Download this file (priloha 29b.pdf)priloha 29b.pdf[príloha č. 29b]113 kB
Download this file (priloha 29c.pdf)priloha 29c.pdf[príloha č. 29c]100 kB
Download this file (priloha 30.pdf)priloha 30.pdf[príloha č. 30]131 kB
Download this file (priloha 31a.pdf)priloha 31a.pdf[príloha č. 31a]136 kB
Download this file (priloha 31b.pdf)priloha 31b.pdf[príloha č. 31b]113 kB
Download this file (priloha 31c.pdf)priloha 31c.pdf[príloha č. 31c]100 kB
Download this file (priloha 32.pdf)priloha 32.pdf[príloha č. 32]131 kB
Download this file (priloha 33a.pdf)priloha 33a.pdf[príloha č. 33a]166 kB
Download this file (priloha 33b.pdf)priloha 33b.pdf[príloha č. 33b]165 kB
Download this file (priloha 34.pdf)priloha 34.pdf[príloha č. 34]815 kB
Download this file (priloha 36.pdf)priloha 36.pdf[príloha č. 36]98 kB
Download this file (priloha 37.pdf)priloha 37.pdf[príloha č. 37]29 kB
Download this file (Vzorec 01.pdf)Vzorec 01.pdf[vzorec č 01]41 kB
Download this file (Vzorec 02.pdf)Vzorec 02.pdf[vzorec č 02]44 kB
Download this file (obrazok 24.pdf)obrazok 24.pdf[obr. 24]147 kB
Download this file (obrazok 25.pdf)obrazok 25.pdf[obr. 25]136 kB
Download this file (Vyhláška 344_2009.docx)Vyhláška 344_2009.docx[Vyhláška 344 / 2009 Z. z. MPSR ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve (v znení č. 227/2010 Z. z., 125/2012 Z. z., 489/2013 Z. z.)]99 kB
Download this file (priloha3.doc)priloha3.doc[príloha č. 03]104 kB
Download this file (priloha5.doc)priloha5.doc[príloha č. 05]68 kB
Download this file (priloha8.xls)priloha8.xls[príloha č. 08]72 kB
Download this file (priloha8.xlsx)priloha8.xlsx[príloha č. 08]34 kB
Download this file (priloha10.xls)priloha10.xls[príloha č. 10]54 kB
Download this file (Príloha34.docx)Príloha34.docx[príloha č. 34]116 kB
Download this file (priloha34 - A1.docx)priloha34 - A1.docx[príloha č. 34a1]25 kB
Download this file (priloha34 - A2.docx)priloha34 - A2.docx[príloha č. 34a2]29 kB
Download this file (priloha35.doc)priloha35.doc[príloha č. 35]39 kB
Download this file (priloha35a.doc)priloha35a.doc[príloha č. 35a]195 kB
Download this file (priloha35b.doc)priloha35b.doc[príloha č. 35b]37 kB
Download this file (vlastnymat.doc)vlastnymat.doc[zmeny]148 kB

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo novelizáciu vyhlášky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo zmenu a doplnenie vyhlášky č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve. Materiál vyhlášky priložený.

Attachments:
Download this file (vlastnymat.rtf)vlastnymat.rtf[aktualizovaná vyhláška]1097 kB

Nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z.

Nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z. ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej

Attachments:
Download this file (Nariadenie vlady SR c.352 2009.pdf)Nariadenie vlad~.pdf[Nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z.]110 kB

Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 16. júna 2009

Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 16. júna 2009

Attachments:
Download this file (Zakon 274 2009 o polovnictve.pdf)Zakon 274 2009 ~.pdf[Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov]275 kB
Download this file (Vyhlaska MP SR c. 344 2009.pdf)Vyhlaska MP SR ~.pdf[Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z.]5002 kB
Download this file (Vyhlaska MP SR c. 227 2010.pdf)Vyhlaska MP SR ~.pdf[Vyhláška MP SR č. 227/2010 Z.z.]842 kB

Súvisiace zákony

Attachments:
Download this file (Zakon_c.326_2005_o_lesoch.pdf)Zakon_c.326_200~.pdf[Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch]280 kB
Download this file (Zakon_c.39_2007o_veterinarnej_starostlivosti.pdf)Zakon_c.39_2007~.pdf[Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti]466 kB
Download this file (Zakon_c.543_2002_o_ochrane_prirody_a_krajiny.pdf)Zakon_c.543_200~.pdf[Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny]903 kB
Download this file (Zakon_c.190_2003o_zbraniach_a_strelive.pdf)Zakon_c.190_200~.pdf[Zákon č. 190/2003 Z.z. o zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov]473 kB
Download this file (VyhlaskaMVc.555_2003.pdf)VyhlaskaMVc.555~.pdf[Vyhláška MV SR č. 555/2003 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z.z. o zbraniach a strelive]90 kB
Nachádzate sa tu: Home Predpisy Zákon, vyhášky