Chovateľská prehliadka trofejí poľovnej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020

trofejeChovateľská prehliadka trofejí poľovnej zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2019/2020 sa bude konať v zmysle zákona 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č.72/2012 Z. z., 115/2013 Z. z.), ako aj vyhlášky MP SR 344/2009 Z. z.(v znení č. 227/2010 Z. z.,125/2012 Z. z., 489/2013 Z. z.), ktorými sa vykonáva zákon o poľovníctve. 

Chovateľskú prehliadku organizačne zabezpečuje OPK Sobrance . Jej výstavnú časť pod názvom Zemplínske poľovnícke dni  zabezpečujú OPK Sobrance, Michalovce a Trebišov. V roku 2020 sa výstavná časť bude konať v Michalovciach - Hotel Družba.

V zmysle uvedenej legislatívy Vám zasielame usmernenie vo veci organizovania a konania chovateľskej prehliadky trofejí poľovnej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 s požiadaním o predloženie poľovníckych trofejí na túto prehliadku. 

Užívateľ poľovného revíru je podľa § 23 ods. 5 zákona 274/2009 v znení neskorších predpisov povinný všetky poľovnícke trofeje zveri ulovenej a uhynutej v poľovníckej sezóne 201/2020 a dokumentáciu k ním doručiť v stanovenom termíne, čase a na stanovenom mieste. 

Zber trofejí na chovateľskú prehliadku bude dňa  11. 03. 2020 v zasadačke OPK Sobrance Kúpeľská 66, 07301 Sobrance  nasledovne :

Attachments:
Download this file (štítok trofeje vzor.doc)štítok trofeje vzor.doc[štítok trofeje]77 kB
Download this file (Súpis trofejí - vzor.doc)Súpis trofejí - vzor.doc[súpis trofejí]40 kB
Download this file (Vyhodnotenie lovu - vzor.docx)Vyhodnotenie lovu - vzor.docx[vyhodnotenie lovu]15 kB
Download this file (Chovateľská prehliadka 2019-2020 - oznáme~.docx)Chovateľská prehliadka 2019-2020 - oznáme~.docx[oznámenie formát .docx]67 kB

Čítať ďalej...

Pozvánka - II. výročná konferencia OPK Sobrance

Predseda OPK Sobrance v súlade s ustanovením § 18, ods. 2 stanov SPK zvoláva zhromaždenie všetkých členov SPK s trvalým pobytom  v územnej pôsobnosti OPK Sobrance, ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami žiadnej organizačnej jednotky SPK.

Attachments:
Download this file (Pozvánka na výročnú konferenciu SO.doc)Pozvánka na výročnú konferenciu SO.doc[pozvánka ]619 kB

Čítať ďalej...

Nová www stránka

Vitajte na novej stránka OPK Sobrance !

Nachádzate sa tu: Home