Deň sv. Huberta Sobrance

Hubert pozvankaPozývame Vás dňa 08. 10. 2023, na DEŇ SV. HUBERTA v Sobraneckých kúpeľoch .
Dni sv. Huberta začnú o 10.30 hod. svätou omšou v Rímskokatolíckom kostole sv. Vavrinca
v Sobranciach a následne o 13.00 hod. bude slávnostné otvorenie Dňa sv. Huberta v Sobraneckých
kúpeľoch.
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Plagát Hubert.pdf)Plagát Hubert.pdf[Plagát]811 kB

Čítať ďalej...

Čistý revír

Cisty revir PZ Diviak Porubka 2Dňa 21.05. 2023 PZ Diviak Porúbka v spolupráci s Obecnými úradmi Priekopa, Porúbka a Vojnatina, pod záštitou OPK Sobrance zorganizovalo akciu Čistý revír – čista príroda v katastrálnych územiach obci Priekopa, Porúbka a Vojnatina.

Na akcii sa zúčastnilo cca 100 účastníkov – miestnych obyvateľov, zástupcov OPK Sobrance, členiek organizácie Úžasné ženy Priekopa , členov PZ a ich rodinných príslušníkov. Akcia sa tešila veľkému záujmu miestneho obyvateľstva čo svedčí aj o štruktúre účastníkov. Do akcie sa zapojili rodiny s deťmi ako aj naši dôchodcovia..

Čítať ďalej...

Chovateľská prehliadka trofejí poľovnej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023

image003Chovateľská prehliadka trofejí poľovnej zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2022/2023 sa konala v zmysle zákona 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č.72/2012 Z. z., 115/2013 Z. z.), ako aj vyhlášky MP SR 344/2009 Z. z.(v znení č. 227/2010 Z. z.,125/2012 Z. z., 489/2013 Z. z.), ktorými sa vykonáva zákon o poľovníctve.

Chovateľskú prehliadku organizačne zabezpečuje OPK Sobrance . Jej výstavnú časť pod názvom Zemplínske poľovnícke dni  zabezpečujú OPK Sobrance, Michalovce a Trebišov. V roku 2023 sa výstavná časť konala v Michalovciach - Hotel Družba.

 

 

 

Jeleň 193,68 b. CIC, Priateľstvo Podhoroď

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Katalog ZPD 2023 Sobrance.pdf)Katalog ZPD 2023 Sobrance.pdf[Katalóg CHPT]1284 kB

POZVÁNKA - kontrolné streľby pre členov SPK

srelectvo 100V zmysle § 42 ods. 1 písm. e zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z.z. v znení zákonov č. 72/2012 Z.z. a 115/2013 Z.z. Vás pozývame na kontrolné streľby pre členov SPK / ďalej len KS / ktoré sa uskutočnia dňa 24 . Júla. 2021 /sobota/ s prezentáciou od 07.45 do 08.45 hod. na
Okresnej strelnici v Ruskovciach / náhradný termín v odôvodnených prípadoch bude 07. Augusta. 2021/. Poplatok za KS vo výške 10.-€ je potrebné uhradiť pred začiatkom streľby. Každý účastník sa preukáže poľovným lístkom, streleckým preukazom a zbrojným preukazom. Z dôvodu plnenia úloh preneseného výkonu štátnej správy, nariadením Úradu verejného zdravotníctva SR vstup na strelnicu je možný, len s prekrytými hornými dýchacími cestami ( rúško,šál, šatka ) negatívny test!
Účasť na KS : Každý člen SPK – držiteľ zbraní na výkon práva poľovníctva je povinný úspešne absolvovať KS raz za päť rokov.
Noví členovia SPK musia absolvovať KS každý rok po dobu troch rokov od získania prvého poľovného lístka, bez vyzvania !!!!!

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Pozvánka KS 2021.docx)Pozvánka KS 2021.docx[Pozvánka formát .doc]20 kB

Čítať ďalej...

Upozornenie na ukončenie platnosti PL, termín kontrolných strelieb na rok 2021 pozvánka - zaslanie.

plUpozorňujeme držiteľov poľovného lístka s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory – SOBRANCE a s končiacou platnosťou ich poľovného lístka dňa 31. decembra 2021, že ak majú záujem o predĺženie svojho poľovného lístka - je povinnosťou, podľa zákona o poľovníctve podať si „Žiadosť o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka“ doloženú predpísanými náležitosťami najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti t.j. do 30. novembra 2021.

Zdôrazňujeme, že po uvedenom termíne sa už nebude jednať o predĺženie poľovného lístka, ale pôjde o vydanie nového poľovného lístka. Zároveň si dovoľujeme pripomenúť, že zbrojný preukaz bude na poľovnícke účely neplatný. V zmysle § 51 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení noviel z.č. 72/2012 Z.z. a 115/2013 Z.z. Vás žiadam o upozornenie držiteľov PL na ukončenie platnosti.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Oznámenie o výmene PL .docx)Oznámenie o výmene PL .docx[Oznámenie formát .doc]24 kB

Čítať ďalej...

Chovateľská prehliadka trofejí poľovnej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020

trofeje

Chovateľská prehliadka trofejí poľovnej zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2019/2020 sa bude konať v zmysle zákona 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č.72/2012 Z. z., 115/2013 Z. z.), ako aj vyhlášky MP SR 344/2009 Z. z.(v znení č. 227/2010 Z. z.,125/2012 Z. z., 489/2013 Z. z.), ktorými sa vykonáva zákon o poľovníctve.

Chovateľskú prehliadku organizačne zabezpečuje OPK Sobrance . Jej výstavnú časť pod názvom Zemplínske poľovnícke dni  zabezpečujú OPK Sobrance, Michalovce a Trebišov. V roku 2020 sa výstavná časť bude konať v Michalovciach - Hotel Družba.

V zmysle uvedenej legislatívy Vám zasielame usmernenie vo veci organizovania a konania chovateľskej prehliadky trofejí poľovnej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 s požiadaním o predloženie poľovníckych trofejí na túto prehliadku.

Užívateľ poľovného revíru je podľa § 23 ods. 5 zákona 274/2009 v znení neskorších

predpisov povinný všetky poľovnícke trofeje zveri ulovenej a uhynutej v poľovníckej sezóne 201/2020 a dokumentáciu k ním doručiť v stanovenom termíne, čase a na stanovenom mieste.

Zber trofejí na chovateľskú prehliadku bude dňa  11. 03. 2020 v zasadačke OPK Sobrance Kúpeľská 66, 07301 Sobrance  nasledovne :

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (štítok trofeje vzor.doc)štítok trofeje vzor.doc[štítok trofeje]77 kB
Stiahnúť tento súbor (Súpis trofejí - vzor.doc)Súpis trofejí - vzor.doc[súpis trofejí]40 kB
Stiahnúť tento súbor (Vyhodnotenie lovu - vzor.docx)Vyhodnotenie lovu - vzor.docx[vyhodnotenie lovu]15 kB
Stiahnúť tento súbor (Chovateľská prehliadka 2019-2020 - oznáme_.docx)Chovateľská prehliadka 2019-2020 - oznáme_.docx[oznámenie formát .docx. akt. 25.2]67 kB

Čítať ďalej...

Pozvánka - II. výročná konferencia OPK Sobrance

Predseda OPK Sobrance v súlade s ustanovením § 18, ods. 2 stanov SPK zvoláva zhromaždenie všetkých členov SPK s trvalým pobytom  v územnej pôsobnosti OPK Sobrance, ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami žiadnej organizačnej jednotky SPK.

Čítať ďalej...

Nová www stránka

Vitajte na novej stránka OPK Sobrance !

Nachádzate sa tu: Home